SGB İç Kontrol Sistemi Dökümanları

Üst Yönetici Görev Tanımları
Süreç Hiyerarşi Tablosu
 
Ortak İş Akışları
Kritik Kontrol Noktaları 
Süreç Tanım Formları
Başkanlık Risk Tablosu
Risk Tablosu(Haziran 2016)
Risk Tablosu (Aralık 2015)
Risk Raporu (2015)
Hassas Görevler Tablosu
Hassas Görevler Tablosu
 
Daire Başkanlıkları İç Kontrol Sistemi Dökümanları

İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
 
Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı
 
Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı
 
Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
 
Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı
 
Yatırımların Koordinasyonu Daire Başkanlığı