Memnuniyet Analizi Eğitim Videoları

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yer alan ve sistemin en önemli unsurlarından biri olan hizmet alanın ve çalışanın memnuniyetinin ölçülmesi, sonuçlar doğrultusunda hizmet alan ve çalışanların ihtiyaçlarının analiz edilip, memnuniyetinin artırılması için kuruluşlarda öncelikli iyileştirme alanları belirlenmesi, bu konulara yönelik eylem planları oluşturularak gerek duyulan aksiyonların gerçekleştirilmesi hedefiyle, İl Müdürlükleri ve Bağlı Kuruluşlarımızda "Çalışan ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi" uygulaması yapılması gerekmektedir.


Bu alanda rehberlik etmesi amacıyla Başkanlığımız aşağıda belirtilen internet adresleri üzerinden eğitim videoları yayınlanmıştır.   
 

 

 


Sonraki Sayfa: Kamu Mali Yönetimi El Kitabı (Mart 2015)

Önceki Sayfa : Bedelli Kaynağının 2016 Yılında Kullanımı (29.12.2015)