Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Plan Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

Bakanlığımız Stratejik Plan çalışmalarının son toplantılarından biri olan üst kurul toplantısı 18 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlığımız 8.Kat Toplantı Salonunda yapıldı. Bakanlığımız birim amirlerinin hazır bulunduğu toplantıya Strateji Geliştirme Başkan Vekili Cahit DURMUŞ başkanlık etti.

Toplantıda stratejik plan hazırlık çalışmalarında doğrudan uzman desteği kapsamında katkıda bulunan Robert Kroisse da katılım sağladı.

Toplantı kapsamında, Bakanlık vizyon, misyon, amaç, hedef ve performans göstergelerinin üst yönetime sunulacak olan son hali karara bağlandı.


Sonraki Sayfa: Bakanlığımız Bütçe Çalıştayı gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : Kalite Yönetimi Sistemi Çalıştayı Eskişehir’de Yapıldı