Kalite Yönetimi Sistemi Çalıştayı Eskişehir’de Yapıldı

17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen “Kalite Yönetimi Sistemi” Projesi kapsamında Eskişehir’de KYS 2015 Versiyon Çalıştayı yapıldı.
 
17.10.2016 günkü açılışta Strateji Geliştirme Başkanı Cahit DURMUŞ bir konuşma yaparak, Vatandaşların kamu yönetiminden kaliteli hizmet taleplerinin artması, yönetimde açıklık, kamu hizmetlerinden yararlananların karar alma sürecine daha çok katılmak istemeleri gibi gelişmelerin kamu yönetimlerini, müşteri/vatandaş odaklı bir yaklaşımı benimsemeye yönelttiği; bu açıdan yönetimin kamu hizmetlerinde kaliteyi hedef alması artık bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını ifade ettikten sonra, kalitenin tesadüf, değil akılcı bir yaklaşımın ürünü olduğunu söyledi.
 
Daha sonra katılımcılar iki gruba ayrılarak birinci grup (15 kişi) Eskişehir ÇEKOM toplantı salonunda KYS 2008’in tamamı üzerinde revizyon çalışması yaparken, diğer grup (15 kişi) otel toplantı salonunu kullanmak suretiyle KYS 2015 versiyonunun getirdiği yenilikler doğrultusunda yeni doküman oluşturma çalışması yaptı.  
 
19 Ekim 2016 tarihinde TSE’den Eğitimci/Akademisyen Hidayet Şahin ile Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanı Münir Tireli çalıştaya iştirak ederek, sistemin taşrada ve bakanlıkta geçirdiği evrelere ilişkin bilgi verdi.
 
Çalıştay, 21.10.2016 Cuma günü moderatör Mustafa Çetin tarafından yapılan genel bir değerlendirme ile sona erdi.
 


Sonraki Sayfa: Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Plan Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

Önceki Sayfa : Maaş ve Harcırah Ödemelerini Hazırlayan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimi yapıldı