Strateji Geliştirme Başkanlığı Hizmet İçi Eğitimleri Başladı

Strateji Geliştirme Başkanlığımız tarafından her yıl merkez ve taşra teşkilatlarında ödenek, satınalma, taşınır ve konsalide yetkililerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlerin 2015 yılı programları başladı.

Eğitimlerde, sözkonusu görevleri yürüten personele “Bütçe İş ve İşlemleri” ile “Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim”  ile Merkez ve Taşra Teşkilatında Satın Alma İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim” programları uygulanıyor.
 
Eğitim programları Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut EVKURAN yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.
 
Sayın Mahmut EVKURAN yaptığı açılış konuşmasında; Sosyal politikalarda son yıllarda sağlanan gelişmeler ve sosyal devlet olmanın önemi ve ülke kalkınmasına katkısını belirterek;  Bakanlığımızın bütçe kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için düzenlenen programın öneminden bahsetti. Son yıllarda uygulanan politikalarla vatandaşlarımızın sosyal devleti yakından tanıdıklarını, beklentilerinin arttığını, sosyal hizmet ve yardımların halkımızın hayatında belirgin bir yer edindiğini belirterek, Bakanlık olarak devletin şefkat ve yardım elinin muhtaç ve mağdur vatandaşlarımıza uzatmasına aracılık ettiğimizi, bu nedenle milli politika konusu olan sosyal devletin gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılar sağladığımızı söyledi.
 
Vatandaşa doğrudan hizmet sunan Bakanlığımızın son yıllarda artan bütçe kaynaklarını verimli ve mevzuata uygun kullanılması için her düzeyde Bakanlık personelinin bilgi ve becerilerini artırmasının önem taşıdığını, mali konularda yaşanan sorunların vatandaşa hizmet sunumunu olumsuz etkilediği için azami dikkat ve duyarlılığın sergilenmesi gerektiğini ifade etti.
 
Strateji Başkanlığının mali konularda rehberlik ve danışmanlık görevini yerine getirmek üzere yürüttüğü çalışmaları hatırlatarak, sıfır hata ile bütçe kullanımının hedeflendiği Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin uymaları gereken bazı hususlara dikkat çekti.

Harcama, satın alma ve ihale işlemlerinde hata ve risklere karşı işbirliği ve koordinasyon halinde olunmasının önemli olduğunu, Başkanlığa intikal eden talepler ve tespit edilen sorunlar dikkate alınarak bir kılavuz kitabı hazırlandığını ve program kapsamında katılımcılara dağıtımın yapılacağını” ifade etti.

Toplantıda, Başkanlığımız Bütçe ve Performans Dairesi Başkanı Ziyafettin KILIÇOĞLU’da bir sunuş konuşması yaptı. KILIÇOĞLU konuşmasında;

Bakanlığımızın bütçesinin 18.249.634.000,00 TL olduğunu, Bakanlığımızın bu bütçe icracı Bakanlıklar içerisinde 3.sırada yer almakta olduğunu,  bu da son 10 yılda hükümetlerin Bakanlığımız hizmet alanı içerisine giren vatandaşlarına ve sosyal devlet ilkesine vermiş olduğu önemi ve değeri göstermekte olduğunu, bu önemin sadece rakamlarla ve bütçeyle olmadığını, bu değer ve önemin  bütçemizin uygulanmasında ‘’Hizmet Kalitesi’’ anlayışındaki değerle pekişirse ancak anlam bulacağın belirtmiş; ‘’Hak temelli’’ hizmet anlayışı ile her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için harcama yaparken daha hassas, özenli ve karşımızdaki dezavantajlı kesime daha özveri ile yaklaşmamız gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Bakanlık Bütçesinin yasallaşma aşamalarını ve yasalaştıktan sonra harcama safhalarındaki yaşanan eksik ve yanlış uygulamalardan kaynaklanan hususlar üzerinde açıklamalarda bulunarak bu eğitimin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Merkez ve Taşra Teşkilatında Satın Alma İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim” programı da 13 Nisan 2015 tarihinde başladı. Programın açılış konuşmalarını Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Ahmet ÇOBAN ve İç Kontrol Daire Başkanı Engin DEMİR yaptı.
 
Program, Kamu İhale Kurumundan eğitimci görevliler ve Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzmanları tarafından eğitimlerin verilmesiyle 27 Nisan-1 Mayıs 2015 ve 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında 3 grup halinde yapılarak tamamlanmış olacak.
 
“Bütçe İş ve İşlemleri” ile “Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim” programlarının 2. grup eğitimleri 27 Nisan-1 Mayıs 2015, 3.grup eğitimleri ise 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
 

 


Sonraki Sayfa: Sebahat DEDE aramızdan ayrıldı

Önceki Sayfa : Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Planı Çalışmalarına Başlandı