İletişim

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sk. No:10/A Kat:22
PK: 06510 Çankaya/ANKARA
Ad Soyad Ünvan Telefon
Cahit Durmuş Strateji Geliştirme Başkan V.  
  Makam Sekreterya 705 58 59
    705 56 97
 
Ahmet Çoban Başkan Yrd.  
İbrahim Biçici Başkan Yrd.  
  Santral 705 58 00
  Santral 705 58 60
İç Kontrol Daire Başkanlığı
Atilla Aslan Daire Başkan V. 705 58 56
Abdullah Ayas Mali Hizmetler Uzm. 705 58 52
Ahmet Ekiz Bilgisayar İşletmeni 705 58 51
Aysel Koç Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 09
Barış Doğan Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 27
Begüm Aydın Mali Hizmetler Uzm. 705 58 18
Betül Türksoyu Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 58 54
Burcu Yıldız Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 58 38
Esma Aksu Uslu Veri Haz. ve Tasnif Görevlisi 705 73 06
Esra Sert Mali Hizmetler Uzm. 705 58 32
İpek Abacı Şahin İstatistikçi 705 54 65
İskender Can Çağatay Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 58 63
Selçuk Öncül Mali Hizmetler Uzm. 705 58 19
Ufuk Gürsoy Mali Hizmetler Uzm. 705 58 42
Yusuf Köse Mali Hizmetler Uzm. 705 58 50
Zerrin Kocatepe İstatistikçi 705 58 22
  Faks 705 58 79
Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı
Ziyafettin Kılıçoğlu Daire Başkanı  
Gürsoy H. Şahnaoğlu Şube Müdürü 705 58 99
Adem Kaymak Veri Haz. ve Tasnif Görevlisi 705 73 33
Alattin Deşdemir Mali Hizmetler Uzm. 705 58 06
Ayda Zeynep Yeniçeri Bilg.İşlt. 705 58 46
Başak Şahin Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 07
Bestami İshakoğlu Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 28
Dildan Başkurulur Hizmetli 705 58 68
Emre Ahretlikoğlu A.S.P. Uzm.Yrd 705 58 13
Erol Çelik Mali Hizmetler Uzm. 705 58 34
Furkan Genç Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 58 47
Güner Çınar Hizmetli 705 73 05
Hüseyin Çimen Mali Hizmetler Uzm. 705 58 31
Nihat Atalay Merkez Konsolide Yetkilisi 705 58 55
Sevcan Kılıç Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 58 44
Sultan Kalender Mali Hizmetler Uzm. 705 58 33
Sultan Şahin Mali Hizmetler Uzm. 705 58 30
Şule Kılıç Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 26
Ufuk Tüzün Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 32
Zafer Şahin Araştırmacı 705 58 53
     
Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı
Sibel Özmert Yılmaz Daire Başkanı  
Ersin Biçer A.S.P. Uzm. 705 59 81
Hayrettin İnan Altunkaya A.S.P. Uzm.Yrd. 705 57 67
Kevser Calp Şen Sosyolog 705 59 26
Melike Aydoğdu A.S.P. Uzm.Yrd. 705 73 19
Tülay Aydın A.S.P.Uzm.Yrd 705 73 31
Yatırımların Koordinasyonu Daire Başkanlığı
Ahmet Evcil Daire Başkanı  
Bektaş Eroğlu Şube Müdürü 705 58 25
Adnan Demir Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 56 98
Hulusi  Teke Mali Hizmetler Uzm.Yrd. 705 73 29
Şenel Havva Özdeğer Mali Hizmetler Uzm. 705 58 49
Zuhal Altunsoy Mali Hizmetler Uzm. 705 58 24
  Faks 705 58 97
Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
İrfan Çayboylu Daire Başkanı  
Mustafa Erdoğan Şube Müdürü 705 58 27
Abuzer Büyükcoşkun Memur 705 58 69
Ezgi Tuna V.H.K.İ. 705 54 89
Pınar Denli Evrak 705 58 21
Sevil Babahanoğlu Evrak 705 58 17
Metin İriş A.P.K Uzmanı 705 58 35
Zeynep Çayırpunar Bilg.İşlt. 705 73 30
Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı
Dr.Nesrin Türkarslan Dai.Bşk.V.  
Sebahattin Bayrak Şube Müdürü 705 58 11
Gülden Delen İstatistikçi 705 58 23
Samiye Bulun Çocuk Gelişimci 705 58 09
Serhat Akpınar Şef 705 58 37
Sevgi Taş Sosyal Çalışmacı 705 58 39