BaşkanCahit DURMUŞ
Strateji Geliştirme Başkan V.
 
1973 yılında doğdu. İlköğrenimini Elazığ’da, Orta ve Lise eğitimini Tunceli’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını ise 2000 yılında yine aynı Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Banka Bilançoları Üzerindeki Etkileri" adlı tezi ile tamamladı.

1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında "Sıcak Para, Dış Denge ve Kamu Finansmanı Sorunu: Türkiye Örneği" başlıklı tezi ile Başbakanlık Uzmanı oldu.

1997 – 2015 yılları arasında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde;
• Uluslararası anlaşmalar ve uygun bulma kanunlarının incelenmesi ve TBMM sürecinin takip edilmesi,
• Bakanlıkların personel, kadro ve teşkilatlanmaları ile ekonomik ve mali, sosyal ve kültürel konulara ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının incelenmesi,
konularında çalıştı.

6 Ay süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde Indiana Üniversitesinde mesleki konularda bilgi, görgü ve dil eğitimi aldı.

Türkiye Ekonomisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda "Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Ödemeler Bilançosu Kısıtı" başlıklı makalesi 2015 yılında yayımlandı.

Başbakanlık Kaliteli Mevzuat ve Daha İyi Düzenleme Grubu üyeliği ve Türkiye Yelken Federasyonu Denetim Kurulu üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

28/08/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/453 sayılı Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

08/04/ 2016 tarihli ve 327 sayılı Bakanlık Makamı Olurları ile Strateji Geliştirme Başkanlığı kadrosuna vekaleten atandı.

Evli ve 2 çocuğu olan Cahit DURMUŞ iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.