Strateji Geliştirme Başkanlığı
Türkiye’de Suç Analiz Etkinliğinin Artırılması ve Suç Önleme Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtımı yapıldı

Türkiye’de Suç Analiz Etkinliğinin Artırılması ve Suç Önleme Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtımı yapıldı

Bakanlığımız adına Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen “Türkiye'de Suç Analiz Etkinliğinin Artırılması ve Suç Önleme Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” nin tanıtımı yapıldı. [Devamı]
Bakanlığımızın 2015-2017 Bütçe Hazırlık Çalışmaları gerçekleştirildi

Bakanlığımızın 2015-2017 Bütçe Hazırlık Çalışmaları gerçekleştirildi

Başkanlığımız tarafından merkez harcama birimlerinin bütçe işlemleri ile ilgili düzenlenen Çalıştay gerçekleştirildi. Bütçe hazırlık çalışmalarında, her harcama birimi bir çalışma grubu olmak üzere gruplar  oluşturuldu ve her grup elindeki verilerle 2015 yılında ihtiyaç duyacakları bütçeyi SGB bütçe danışmanlarının rehberliğinde hazırladılar. [Devamı]
Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı gerçekleştirildi

Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı gerçekleştirildi

2014 yılında, 30 İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda kurulacak Kalite Yönetim Sistemi ve Belgelendirilme işlemleriyle ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığımız tarafından düzenlenen Çalıştay, İl Kalite Temsilcileri’nin   katılımıyla 23-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. [Devamı]
Bakanlığımız personeline yönelik Satın Alma, İhale Süreci, Bütçe, Ödenek, Kesin Hesap, Yatırım Mevzuatı ve Uygulamaları eğitim programı tamamlandı

Bakanlığımız personeline yönelik Satın Alma, İhale Süreci, Bütçe, Ödenek, Kesin Hesap, Yatırım Mevzuatı ve Uygulamaları eğitim programı tamamlandı

19-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ödenek ve satın alma işlemlerini yürüten 450 personelimize (III Grup) hizmet içi eğitim Antalya ilinde gerçekleştirildi. [Devamı]
Bütçe, Ödenek, Kesin Hesap ve Taşınır İşlemleri'ne Yönelik I.Grup Hizmet İçi Eğitim Programı Antalya'da başladı

Bütçe, Ödenek, Kesin Hesap ve Taşınır İşlemleri'ne Yönelik I.Grup Hizmet İçi Eğitim Programı Antalya'da başladı

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca düzenlenen hizmet içi eğitim programı Başkan Yardımcısı İbrahim BİÇİCİ'nin açılış konuşmasıyla başladı. Sayın İbrahim BİÇİCİ konuşmasında; Bakanlığımız görev alanlarının dezavantajlı gruplara hizmet veren birimlerden oluştuğunu ve tüm personelin işlerinde daha hassas ve özenli olmaları gerektiğini, 5018 sayılı Kanun'la yüklenen sorumluluklardan, hesap verebilirli [Devamı]
9-13 Aralık 2013 tarihleri arasında Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da bulunan  inşaat projeleri incelenmiştir

9-13 Aralık 2013 tarihleri arasında Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da bulunan inşaat projeleri incelenmiştir

Bakanlığımız yatırım programında yer alan inşaat projelerinin mevcut sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla saha ziyaretleri yapılması kapsamında 09-13 Aralık 2013 tarihleri arasında Erzincan, Erzurum ve Ağrı ilinde bulunan projeler incelenerek raporlanmıştır. [Devamı]
Başkanlığımızda “Stratejik Planlamanın Yerel Uygulaması” konulu bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Başkanlığımızda “Stratejik Planlamanın Yerel Uygulaması” konulu bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinden temsilcilerin katılımı ile “Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında bir değerlendirme toplantısı icra edilmiştir.Bilindiği üzere, Onuncu Kalkınma Planında “Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yöneti [Devamı]
Kalite Yönetimi Alt Yapı Projesinde Sona Yaklaşıldı

Kalite Yönetimi Alt Yapı Projesinde Sona Yaklaşıldı

Bakanlığımızın kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliği ile yürütülen “Kalite Yönetimi Alt Yapı Projesi’nde sona yaklaşıldı. “Kalite Yönetimi Alt Yapı Projesi’ ile kurumsal süreçlerinin tanımlanması, iş analizlerinin yapılması ve norm kadronun belirlenmesi, hizmet memnuniyetinin ölçülmesi ve hizmet modellerinin etkinliğinin [Devamı]
"Gönüllülük ve Sosyal Hizmetlere Erişim, Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Katılımlı Buluşma" konulu program 12.12.2013 tarihinde gerçekleşti

"Gönüllülük ve Sosyal Hizmetlere Erişim, Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Katılımlı Buluşma" konulu program 12.12.2013 tarihinde gerçekleşti

Bakanlığımız tarafından Ankara’da "Gönüllülük ve Sosyal Hizmetlere Erişim, Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Katılımlı Buluşma" konulu program düzenlendi. Programın mesajını, Mevlana'nın "Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözü oluşturdu. [Devamı]
Bakanlığımız "Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında pilot kuruluş olarak belirlendi

Bakanlığımız "Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında pilot kuruluş olarak belirlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın pilot kuruluşlardan biri olarak belirlendiği Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin eş yararlanıcıları İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıdır. Bakanlığımızın Proje kapsamındaki pilot kuruluşlardan biri olarak seçilmesinde bu konuda istekli bir yapıya sahip Strateji Geliştirme Başkanlığının olması [Devamı]