Daire Başkanları

Yatırımların Koordinasyonu Daire BaşkanıAhmet EVCİL

İlk ve Orta öğretimini Polatlı’da, Lise öğrenimini Eskişehir TCDD Meslek Lisesi Tesisler Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 

1995 yılı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu olup, memuriyete 1988 yılında Devlet Demiryolları Tesisler Dairesi 2. Bölge Başmüdürlüğü CTC Sinyal Şefliğinde Sürveyan olarak göreve başlamıştır.

1997 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda görevlendirildi.

1997-2001 yılları arasında Kaynak Yönetimi Grup Başkanlığında,

2001-2005 yılları arasında Dünya Bankası Projesi olan Sosyal Riski Azaltma Projesinde Mali Yönetim Uzmanı olarak görev yaptı.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde 2004-2005 yılları arasında Baş Uzman ve Şube Müdürü görevlerinde bulundu.

2005-2011 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında Müdür olarak görev yapmıştır.

2011-2014 yılları arasında Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında, Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

Ahmet EVCİL, 07.05.2014 tarihinden itibaren Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığında Yatırımların Koordinasyonu Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İç Kontrol Dairesi Başkan V.Atilla ASLAN
E-postaatilla.aslan@aile.gov.tr
Bütçe ve Performans Dairesi Başkan V.Gürsoy Haki SAHNAOĞLU
Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Dairesi Başkanıİrfan ÇAYBOYLU

Sakarya Hendek’te doğdu.İlk, Orta ve Lise eğitimini Sakarya’da tamamladı.1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu.

Ayrıca aynı dönemde, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi de alarak öğretmen olmaya hak kazandı.

Memuriyet hayatına 1985 yılı sonunda Ankara Çankaya Belediyesi’nde başladı.

1990 yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı’na Şef olarak atandı.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,

Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı,  

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda sırasıyla;

Şef (1Yıl),

Yayınlar Şubesi Kurucu Şube Müdürü (15 Yıl),

Uzman (1 Yıl),

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü (4 Yıl),

Araştırmacı (3 Yıl),

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ve

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde, (8 Yıl) Daire Başkanı V.,

Başbakanlık’ta, 4 yıl Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev yaptı.

ASP Uzmanlarının Uzmanlık Jüri Üyeliklerinde bulundu.

Adı geçen Kurumların tamamında  ilk kurucular içinde yer aldı. Bu görevleri sırasında Kamu Yayıncılığı’nda birçok yeni proje gerçekleştirdi ;

40 kitap ve 40 kasetten oluşan Aile Eğitimi Seti, Aile Yazıları Serisi, Aile Raporları, Aile Yıllıkları, Aile Bibliyografyası ve Aile Ansiklopedileri gibi çok önemli eserlerin de yer aldığı 123 adet basılı, 45 adet sesli ve yine çok önemli ödüller alan filmlerin de yer aldığı onlarca görsel yayın gerçekleştirdi.

Aile ve Toplum Dergisi’ni kurdu, Yayın Kurulu Üyeliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. (15 yıl), (Dergi halen ASP Bakanlığı’nda Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi adıyla yayımlanıyor.)

Aile Bülteni Dergisi’ni kurdu veYazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. (Bülten, halen Bakanlıkça dijital ortamda yayımlanıyor.)

Ailemiz Dergisi’ni kurdu, Yayın Kurulu Üyeliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı.

Basılı, Sesli ve Görsel Yayınlar Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı (15 yıl).

Yayınlar Şubesi Müdürlüğü’nü kurdu.

Biz Bir Aileyiz Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği devam ediyor.

Aile Eğitimi Projesi’nin ilk proje sahibi ve uygulayıcısı oldu.

Görevde bulunduğu dönemde Kurum, En  İyi Kamu Yayıncısı seçildi. (Türkiye Yazarlar Birliği)

Gerçekleştirdiği filmlerden; Kapıları Açmak Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En iyi 3.Film Ödülü aldı. (Yönetmen; Osman SINAV) Başrol oyuncusu; Mehmet ASLANTUĞ En İyi Erkek Oyuncu seçildi) Film, Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda, Kamu tarafından ilk defa “Tehlike Kapımızda” isimli  10 bölümlük dizi film ve spot filmler yapımını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen Aile Şurası organizasyonlarında Komisyon Üyesi ve Organizasyon Komite Üyesi olarak görev aldı.

Son dönemde, Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi’nin organizasyonunu, 32 İl’de Aile Olmak  Konferansları’nı ve 3.Aile Fotoğrafları Yarışması Organizasyonunu gerçekleştirdi.

Bakanlık Sosyal Politika Merkezi  kuruluş çalışmalarında görev aldı.

Özel sektörde, kendi alanlarının en büyük dergi ve gazetelerini kurdu, yönetti, yıllarca yayınını gerçekleştirdi.

29 Nisan 2014 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığında Daire Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 11 Haziran 2014 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak asaleten atandı.

Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkan V.Sebahattin BAYRAK
Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Dairesi BaşkanıSibel ÖZMERT YILMAZ

Lise öğrenimini Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde başlamış ve 2002 yılında mezun olmuştur.

Memuriyete 2002 yılında Mersin Defterdarlığında başlamış, 2004-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcılığı ve Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında mesleki yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olarak Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yapmaya başlamıştır.

2007-2008 yılları arasında Başbakanlığın koordinasyonu ve British Council işbirliği ile yürütülen “Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetim Projesi”nde görev yapmış ve “Birleşik Krallıkta Kamu Yönetimi Reformları: 1979-2008” adlı çalışmayı proje kapanış raporu olarak hazırlamıştır.

2010 yılında hazırlamış olduğu “Kamu Kesiminde Kurumsal Yönetişim” konulu uzmanlık tezi kabul edilmiş ve Başbakanlık Uzmanı olmaya hak kazanmıştır. 2010-2012 yılları arasında Amerika’da Florida State University’de Kamu Yönetimi (Stratejik Yönetim ve Liderlik) alanında yüksek lisans eğitimini derece ile tamamlamıştır.

Yüksek lisans sonrasında Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığındaki görevine devam etmiş, 3 Nisan 2017 tarihinde Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir.