Genelgeler

2013
2013/23-24 Sayılı Genelge "Yakacak Yardımları" (Aralık 2013)2013/20 Sayılı Genelge "Özel Bakım Merkezlerinin İhtiyaç Programı-Erişilebilirlik Standartları" (Kasım 2013)2013/19 Sayılı Genelge "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projeleri Modülü" (Ekim 2013)2013/18 Sayılı Genelge "İç Denetim Birimi Başkanlığı" (Ekim 2013)2013/17 Sayılı Genelge "Yoksullukla Mücadele" (Ekim 2013)2013/16 Sayılı Genelge "Sosyal Yardım ve Toplum Yararına Programlar" (Eylül 2013)2013/15 Sayılı Genelge "Hizmet Binalarının Temini ve Kuruluş Açılma Süreci" (Eylül 2013)2013/14 Sayılı Genelge "Hata Usulsüzlük Yolsuzluk ve Ayrımcılığın Önlenmesi" (Ağustos 2013)2013/13 Sayılı Genelge "İç Kontrol Standartları" (Ağustos 2013)2013/12 Sayılı Genelge "Sosyal Yardım İnceleme Formu" (Temmuz 2013)2013/11 Sayılı Genelge "İlk Kabul ve Müdahale Birimi Hk." (Haziran 2013)2013/09 Sayılı Genelge "Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Sosyal İnceleme (Mayıs 2013)2013/10 Sayılı Genelge "Genelgeler" (Mayıs 2013) ----- 2016/02 Sayılı Genelge ile yürürlükten kalkmıştır.2013/08 Sayılı Genelge "Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması" (Mayıs 2013)2013/07 Sayılı Genelge "Aile Hek. Uyg.Yönetmeliği" (Mart 2013)2013/06 Sayılı Genelge "2013 Yılı Kömür Yardımları" (Mart 2013)2013/05 Sayılı Genelge "Meslek Elemanları" (Mart 2013)2013/04 Sayılı Genelge "Döküman Sisteminin Uygulanması" (Ocak 2013)2013/03 Sayılı Genelge "Evde Bakım Aylığı Değerlendirme Çalışması" (Şubat 2013)2013/02 Sayılı Genelge "Özel Bakım Merkezleri" (Şubat 2013)2013/01 Sayılı Genelge "Tüp Bebek Projesi" (Ocak 2013)2012/21 Nolu Genelge Değişikliği (Ocak 2013)
2012
2012/29 Sayılı Genelge "İdari Birim Kimlik Kodlarının Kullanımı" (Aralık 2012)2012/28 Sayılı Genelge "Tüp Bebek Projesi" (Kasım 2012)2012/27 Sayılı Genelge "Tüp Bebek Projesi" (Kasım 2012)2012/26 Sayılı Genelge "Evde Bakım Ücreti Geri Ödemeleri" (Kasım 2012)2012/25 Sayılı Genelge "Yoksullarla Dayanışma Haftası" (Kasım 2012)2012/24 Sayılı Genelge "Evde Bakım Hizmeti" (Ekim 2012)2012/23 Sayılı Genelge "12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar ve Şartlı Eğitim Yardımı" (Ekim 2012)2012/22 Sayılı Genelge "Tüp Bebek Projesi" (Eylül 2012)2012/21 Sayılı Genelge "Harcamalar ve İhalelerde Uyulması Gereken Kurallar" (Eylül 2012) (Yürürlükten Kaldırılmıştır.)2012/20 Sayılı Genelge "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" (Eylül 2012)2012/19 Sayılı Genelge "Uçucu Maddelerin Zararlarından Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Korunması" (Eylül 2012)2012/18 Sayılı Genelge "İç Kontrol Eylem Planı" (Temmuz 2012)2012/17 Sayılı Genelge "Lojman Hk." (Temmuz 2012)2012/16 Sayılı Genelge "2012 Yılında Yapılacak Kömür Yardımları" (Nisan 2012)2012/15 Sayılı Genelge "Çocuk Hizmetlerine İlişkin Genelge" (07.05.2012)2012/14 Sayılı Genelge "SYD Vakıflarına Personel Alımına İlişkin Düzenleme" (Nisan 2012)2012/13 Sayılı Genelge "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulaması" (19.04.2012)2012/12 Sayılı Genelge "SYD Vakıfları Personelinin Norm Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" (03.04.2012)2012/11 Sayılı Genelge "İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması" (02.04.2012)2012/10 Sayılı Genelge "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı" (21.03.2012)2012/09 Sayılı Genelge "Çocuk Hakları İzleme Ve Değerlendirme Kurulu" (Nisan 2012)2012/08 Sayılı Genelge "Görme Özürlülerin Eğt.ve Reh. Sürecinde Evde Bak.Hiz. Yararlandırılması" (20.02.2012)2012/07 Sayılı Genelge "Genel Sağlık Sigortası Gelir Tesbitine İlişkin Usul ve Esaslar" (16.02.2012)2012/06 Sayılı Genelge "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı" (16.02.2012)2012/05 Sayılı Genelge "Lojman Hk." (15.02.2012)2012/04 Sayılı Genelge "Basın ve Halkla İlişkiler" (13.02.2012)2012/03 Sayılı Genelge "Kurumsal Kimlik" (08.02.2012)2012/02 Sayılı Genelge "2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı" (06.02.2012)2012/01 Sayılı Genelge "Mevzuat Değişikliği Çalışmaları" (13.01.2012)