11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısı

3 Mayıs 2018Paylaş
a-A+

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Aysel KANDEMİR ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cüneyd DÜZYOL başkanlığında, Bakanlığımız ve Kalkınma Bakanlığı bürokratlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Cahit DURMUŞ’un Bakanlığımızın 10. Kalkınma Planı dönemindeki önemli faaliyetleri ile 11. Kalkınma Planı dönemi için öngörülen politika, program ve projelerine ilişkin gerçekleştirdiği sunum ile başlamış ve her iki bakanlığın bürokratları görüş alışverişinde bulunmuştur.
 

Haberin Fotoğrafları