Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı

28 Haziran 2017Paylaş
a-A+

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız merkez teşkilatında Satınalma ve ihale işlemlerini yürüten personele yönelik yüz yüze hizmet içi eğitim programı 12-16 Haziran 2017  tarihleri arasında Bakanlık Konferans salonunda gerçekleştirildi.
19-22 Haziran 2017 tarihleri arasında ise taşra teşkilatımızda Satınalma ve ihale işlemlerini yürüten personele uzaktan eğitim gerçekleştirilmiştir.
Eğitim programı Strateji Geliştirme Başkanı Cahit DURMUŞ’un açılış konuşmasıyla başladı.
Cahit DURMUŞ konuşmalarında;
Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım;
Satın Alma ve Kamu İhale Mevzuatı Konulu seminer programımıza hepiniz hoş geldiniz.
Bakanlığımızın kurulduğu 2011 yılından bu yana ülkemizdeki tüm sosyal politika uygulamaları ve sosyal hizmetlere kurumsal bir kimlik kazandırmak için çalıştık. Sosyal yardım ve hizmetleri tek çatı altında topladık, planlama, koordinasyon ve denetim süreçlerimizi daha etkili ve verimli hale getirdik, hak sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde objektif bir sistem oluşturduk.
Tüm bu sosyal yardım ve hizmetleri yürütürken çok önemli bir miktarda da kamu kaynağı kullanıyoruz. Bakanlığımız bütçe büyüklüğü bakımından 6’ncı sırada yer almaktadır. 2017 yılı Merkezî Yönetim Bütçesi içinde Bakanlığımızın payı yüzde 4'tür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 2017 yılı için ayrılan ödenek miktarı yaklaşık 24 milyar TL'dir. Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yaklaşık yüzde 95'i sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, sosyal yardım ve hizmetlerin vatandaşlarımıza zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılmasında harcama birimlerimiz tarafından mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak yapılan alımların daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi de en az bu yardım ve hizmetlerin planlanması ve sunulması kadar önem taşımaktadır. 
Bu noktada,  harcama birimlerimizde satın alma iş ve işlemlerine ilişkin görevi yerine getiren personelin hizmet içi eğitimlerine öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, harcama birimlerimizde satın alma iş ve işlemlerini yürüten personele yönelik olarak Kamu İhale Kanununa tabi iş ve işlemlerini gerçekleştirmede karşılaştıkları sorunları ve değişen ihale mevzuatı hakkında bilgilendirilmek üzere  bu seminer programını hazırladık ve inşallah bu hafta içinde iki grup halinde gerçekleştirmiş olacağız.
Harcama birimlerimizin ihtiyacı olan mal alımı ve hizmet alımlarının gerçekleşmesi için ihalesini yapan ve sözleşmeye bağlanıp işin teslimine kadar ki tüm sürecinden sorumlu olan bizleriz, sizlersiniz.
 Bakanlık olarak bizler, çocuk, genç, yaşlı ve engelli gruplara 24 saat hizmet vermeye çalışıyoruz. Satın alma sürecinde yaşanan sorunlar, Bakanlığımızca sunulan hizmetleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle hepimiz İhalelerde sorun yaşanmaması amacıyla en hızlı bir şekilde titizlikle çalışıyoruz.
Bu seminer programıyla da değişen mevzuat karşısında, sıkça yaşadığınız sorunları en aza indirmeyi, sizleri en doğru ve güncel bilgilerle desteklemeyi hedefliyoruz.
Kamu İhale Kurumunda yıllarca hizmet vermiş ve seminer süresi boyunca sizlerle birlikte olacak değerli hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.
Seminerin faydalı olacağı ümidiyle sizlere ve kurumumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi.
Emekli Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Nazım KUTLU, Emekli KİK müşaviri ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir ŞİMŞEK ve Orhan AKYAZI tarafından sunum sonrasında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve genel değerlendirme ile eğitim tamamlanmıştır. 

         
 

Haberin Fotoğrafları