SGB İç Kontrol Sistemi Dökümanları

Daire Başkanlıkları İç Kontrol Sistemi Dökümanları

İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı

Yatırımların Koordinasyonu Daire Başkanlığı

Etik Değerler